นโยบายการคืนสินค้า การคืนเงิน และรับประกันสินค้า

การคืนสินค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดรักษาสภาพสินค้า หีบห่อ ใบเสร็จ อื่นๆที่มาพร้อมกับแพ็กเกจสินค้า ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด (ทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์)

เงื่อนไขในการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนและการเปลี่ยนสินค้า

ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไม่ตรงตามออเดอร์สินค้าที่ลูกค้าหยิบใส่ตะกร้า

สินค้าถูกแกะ ฉีก,ขาด” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไปมีสภาพลักษณะภายนอกภายในชำรุดเสียหาย มีร่องรอยการแกะ ฉีกขาด จากบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้า

สินค้ามีปัญหาคุณภาพ” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีลักษณะ รสชาติ กลิ่น สี ที่ผิดปกติจากเดิม

สินค้าหมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าได้รับผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว

นโยบายการคืนเงิน

  • ช่องทางการคืนเงิน ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกในร้านค้าดีเด็ด หรือ เป็นสมาชิกในแพลตฟอร์มใดๆ ของร้านค้าดีเด็ด – dee-ded.com
  • ระยะเวลาในการคืนเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า
  • ไม่เกิน 1-15 วันทำการ นับแต่วันที่รับคำร้องจากลูกค้า

ติดต่อเรา หากมีข้อสงสัย

ตะกร้าของฉัน
เลื่อนไปด้านบน